ข่าวสารการสมัครสอบ
นักเรียนเตรียมทหาร
ประจำปี 2563
 
 
Google
     >>โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง รับรองมาตรฐานและหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ  
หน้าแรก | หลักสูตร | สถานที่เรียน - ที่พัก | คณาจารย์ | การสมัคร | ติดต่อเรา | ถาม - ตอบ | ประมวลภาพ 

 

โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง ร่วมกับ รร.ดาวทองวิทยาลัย
จัดหลักสูตรนักเรียนประจำ จัดทำโดยคณาจารย์
ผู้มีประสบการณ์ และความชำนาญในการ ติวเข้าเป็น
นักเรียนนายร้อยทั้งสี่เหล่า มานานกว่าสิบเจ็ดปี รวมทั้ง
คณะนายทหารปกครอง ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
รุ่นพี่นักเรียน นายร้อย นายเรือ นายเรืออากาศ นายร้อยตำรวจ
และนักเรียนเตรียมทหาร (คณาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่วนใหญ่เป็นนายทหาร นายตำรวจที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจากต่างประเทศทั้งสิ้น)

1.  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนชายชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ให้รู้จักแนวทางในการเตรียมตัว เตรียมความพร้อม ทั้งด้านวิชาการ พลศึกษา และสอบสัมภาษณ์ เพื่อสอบเข้าเป็น นักเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่า โดยเฉพาะนักเรียนต่างจังหวัด ซึ่งอยู่ห่างไกลจากนครหลวง บางคนเรียนเก่ง แต่ขาดข้อมูลทางด้านลึก เกี่ยวกับแนวข้อสอบ แต่ก็ต้องพลาดไปจึงทำให้เสียเวลา 1-2 ปี กว่าจะสอบได้ แต่บางคนเรียน ไม่เก่งเกรด 1 กว่า หรือ เกรด 2 กว่า แต่รู้แนวทางเป็นอย่างดี ก็สามารถสอบเข้าเป็นนักเรียน เตรียมทหารได้ นอกจากนี้ ทางโครงการฯ ยังเปิดโอกาสให้นักเรียน ม.1 และ ม.2 ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับ ชั้น ม.ต้น สามารถเข้าร่วม โครงการฯ เพื่อศึกษาแนวทาง และเตรียมตัวแต่เนิ่น ๆ จะมีโอกาสในการสอบเข้าได้สูงกว่า
 
 
2.  เป็นโครงการที่ไม่หวังผลทางธุรกิจ จึงไม่เป็นภาระทางด้านการเงินสำหรับผู้ปกครอง มากนัก ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก เป็นเพียงค่าชั่วโมงการสอนของอาจารย์, ค่าบำรุงสถานที่ (สถานที่เข้าค่ายส่วนตัว ที่มีมาตรฐาน) ค่าตำรา เอกสาร, ค่าเดินทางไปสมัคร และไปสอบเดินทาง โดยรถบัสปรับอากาศ, ค่าซัดรีด และค่าคนดูแลสถานที่ ซึ่งนักเรียนที่มีทุนทรัพย์น้อยก็ยังสามารถ เข้าร่วมโครงการฯได้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับทางสังคมได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น
 
 
3.  ในปีที่ผ่านมา มีนักเรียนทั่วประเทศสนใจสมัครเข้าร่วมแต่ละหลักสูตรกันมาก แต่ทางโรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง สามารถรับได้เพียงจำนวนจำกัด โดยให้โอกาสสำหรับผู้ที่ติดต่อมาก่อน แต่ในปีนี้ ได้ปรับปรุง โดยจัดเตรียมสถานที่รองรับ นักเรียน เข้าติว เพื่อเตรียมความพร้อมได้เพิ่มขึ้น และสมบูรณ์กว่าเดิม เพื่อความสะดวกสบาย และ มีสมาธิในการอ่านหนังสือ เป็นที่น่าประทับใจ และน่าภูมิใจของ คณะผู้จัดทำ เพราะทำให้ นักเรียนที่เข้าโครงการฯ สามารถสอบผ่านข้อเขียน เข้าเป็นนักเรียน เตรียมทหาร ได้มากขึ้นทุกปี และ นักเรียนของโรงเรียนที่สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ได้ในปีก่อน ๆ ก็มาดูแล แนะนำแนวทางให้กับน้อง ๆ ที่จะเข้าร่วมในโครงการฯ ปีนี้อย่างใกล้ชิดด้วย
 
 
4.  เป็นศูนย์บริการข้อมูลการสอบเข้าโรงเรียนนายร้อย ทั้ง 4 เหล่าสามารถโทรขอคำปรึกษา และ ขอข้อมูลเอกสาร ให้ฟรี (หลักสูตรปัจจุบันนี้โรงเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่า เปิดรับนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.4 และ นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ที่อายุไม่เกิน 17 ปี ก็มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกได้ โดยใช้วุฒิ ม. 4 ในการสมัคร)
 
 
5.  ดำเนินการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่สนใจ ในการสอบเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร ตั้งแต่ปี 2537 และ ประสบผลสำเร็จมากว่า 17 ปี 

1. รับรองมาตรฐาน และหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ
2. สถานที่ตั้งของโรงเรียนมีมาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง
3. 17 ปีมีนักเรียนสอบติดมากกว่า 600 คน
4. บริหารงานโดยนายทหาร นายตำรวจสัญญาบัตรจาก
โรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยโดยตรง
5. ทีมคณาจารย์จากโรงเรียนนายร้อย ทั้งสี่เหล่า สอนเทคนิค
คิดลัดเทคนิคการจำดีเยี่ยม เก็งข้อสอบได้ตรง  ทุกปีบางท่าน
มีประสบการณ์ในการสอนและการติวนักเรียนสอบเข้า 4 เหล่า
มากกว่า 30 ปี
6. ค่าลงทะเบียนเรียน แต่ละหลักสูตรถูกมากที่สุดเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ
7. ควบคุมระเบียบวินัยดีที่สุด โดยนายทหารปกครองจากโรงเรียนนายร้อย
โดยตรง โดยจำลองแบบมาจากโรงเรียนนายร้อย จปร.
8. ฝึกภาคสนามในสนามสอบจริง
9. อาจารย์ของโรงเรียนดาวทอง เรียบเรียงตำราและแนว ข้อสอบย้อนหลัง
มากกว่า 10 ปี
10. ลูกศิษย์ของเราที่สอบผ่านเข้าไปเป็นนักเรียนเตรียมทหาร จะได้รับการ
บรรจุเข้าเป็นนักเรียนบังคับบัญชาตลอดระยะเวลา ที่เป็นนักเรียน
เตรียมทหาร 3 ปี และเป็นนักเรียนนายร้อย 4 ปี จะได้รับเบี้ยเลี้ยง
อาหาร และที่พักในวันเสาร์-อาทิตย์ ฟรี
11. อัตราส่วนจำนวนนักเรียน ที่สอบเข้าได้ ต่อจำนวนของ
ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมากที่สุดนักเรียนที่สอบผ่านรอบแรก
จะได้รับการติดตามฝึกพละและเตรียมตัวสอบรอบสองให้
12. มีที่พักที่เก็บตัวในกรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
13. มีความเข้มข้นในจิตวิญญาณ คุณธรรม ความเป็นทหาร ตำรวจ สูง

 

โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง

Copyright © โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26000

 

ดาวทองวิทยาลัย


กวดวิชา


นายร้อย


เตรียมทหาร


สอบเตรียมทหาร


ดาว


ดาวทอง


รร.ประจำ


กวดวิชา


เตรียมความพร้อม


สอบ 4 เหล่า


ระเบียบวินัย


เข้าค่ายปิดเทอม


โรงเรียนทหาร


นายร้อย


อยากเป็นทหาร


นักเรียนทหาร


เตรียมทหาร


ติวเข็ม


เตรียมนายร้อยดาวทอง


เอกชนรูปแบบทหาร


สี่เหล่า


นตท.


เรียนพิเศษ


เรียนเก่ง


ครูต่างชาติ


นักเรียนดีเด่น


สอบติด


วิชาการ


คณิต


วิทย์


ภาษาอังกฤษ


ม.4


เตรียมนายร้อยดาวทอง


trimnayroi