>>โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง รับรองมาตรฐานและหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ  
หน้าแรก | หลักสูตร | สถานที่เรียน - ที่พัก | คณาจารย์ | การสมัคร | ติดต่อเรา | ถาม - ตอบ | ประมวลภาพ
           
   
           
     ฝ่ายบริหาร      
         
         
   
     
         
         
           
           
     ฝ่ายวิชาการ/คณาจารย์พิเศษ      
    คณิตศาสตร์
 
     
         
           
         
         
           
         
    อาจารย์ ประภาพร สรรพประเสริฐ
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ปริญญาโทบริหารการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
           
    วิชาภาษาไทย
 
     
         
           
    วิชาสังคม
 
     
         
         
    วิชาพลศึกษา/นายทหารปกครอง
 
     
         
         
    ฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงานวิชาการ
 
     
         
         
    คณะพยาบาลประจำโครงการฯ      
         
         
    คณะนักเรียนเตรียมทหาร, นักเรียนนายร้อย ศิษย์เก่าดาวทอง      
           

Copyright © โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26000