นักเรียนที่ลงทะเบีน บทเรียน Online แล้ว สามารถ Login เข้าสู่บทเรียน Online ได้
โดยใช้ Username และ Password ที่ได้รับจากการลงทะเบียน Online
   
  นักเรียนของโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย เข้าสู่บทเรียน Online ได้ โดยใช้ Username และ
Password ที่ได้รับจากฝ่ายวิชาการของโรงเรียน


นักเรียน รร.ดาวทองวิทยาลัย และ รร.เตรียมนายร้อยดาวทองคลิ๊กที่นี่

 

  สำหรับนักเรียนภายนอกที่ส่นใจ ซื้อหนังสือ ฟิสิกส์ เตรียมสอบเข้า นายร้อย 4 เหล่า
คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า นายร้อย 4 เหล่า สามารถลงทะเบียนบทเรียน Online ได้ ฟรี
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ต้องการลงทะเบียนบทเรียน Online คลิ๊กที่นี่

 

นักเรียนลงทะเบียนแล้ว : 168 ราย