Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม

บันทึกเมื่อ :  วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ภาพกิจกรรม :  เตรียมการล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563


มีผู้ชมภาพกิจกรรม 0080 แล้ว 9613 ราย

รายละเอียดกิจกรรม :  รร.ดาวทองวิทยาลัย ได้รับความอนุเคราะห์จาก อบต.พรหมณี เข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และฉีดยุง ความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด เตรียมการล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563 เพิ่มความมั่นใจเรื่องความสะอาดปลอดภัยค่ะ
   
ท่านกำลังชมภาพที่ 1 จากจำนวนภาพ 61 ภาพ
 1   2   3   4   5   6   7   8   9 
 


Main Menu
 
 
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995