Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม


ภาพกิจกรรมโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย จำนวน 74 รายการ
TitleHit
    ดาวทองวิทยาลัยในเวทีประกวด To be number one dancercise255
    การสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565663
    กิจจกรรม "ร้อง เต้น เล่นดนตรี"862
    นักเรียนโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมจีน ณ รร.ราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ614
    นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ชั้นปีที่3 ร่วมบริจาคโลหิต199
    กิจกรรม Merry Christmas 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย9074
    กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ16452
    กิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 25636982
    กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียน “โครงการนวัตกรรมการผลิตทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564”15962
    การทดสอบภาควิชาการ และสมรรถภาพร่างกายใน “โครงการนวัตกรรมการผลิตทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564”15848
    พิธีไหว้ครู พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีและมอบอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบปีการศึกษา 256315870
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค.6315769
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.637406
    กิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางดาวทอง - คลองโบด - ห้วยปรือ - ไร่ปอนด์หวาน2511
    ทดสอบร่างกาย ตามแบบฝึก 8 สถานี เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับลงสนามสอบ 4 เหล่า2503
    เตรียมการล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/256315830
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.6314513
    ติดตามการดำเนินการตามมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา25635556
    วันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก ประจำปี 2563 102 ปี การศึกษาเอกชน Private Education,Choice of the Future 15 - 16 ก.พ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา14129
    ประมวลภาพกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่'63 และ ทำบุญตักบาตรปีการศึกษา 256215037
    ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาภายใน "ดาวทองเกมส์ ครั้งที่ 7" ประจำปีการศึกษา 256214935
    กิจกรรมอบรม พัฒนาจิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 7-9 พ.ย.2562 ณ รร.ดาวทองวิทยาลัย15093
    โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง จัดหลักสูตรเข้าค่ายเตรียมความพร้อมปิดเทอมเดือนตุลาคม62 ระหว่างวันที่ 6-20 ต.ค.6214671
    กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ประจำปีการศึกษา 256215538
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมเตรียมการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 256211084
    คณะครู-นักเรียน ร่วมภาพรูปแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสซ้อมรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย5439
    โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี (วันแม่แห่งชาติ)18817
    จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร."ทำความดีด้วยหัวใจ"3025
    คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว15436
    กิจกรรมวันไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร รด.จิตอาสา และ บริจาคโลหิต10126
    พิธีไหว้ครู และ พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 256217618
    นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 เข้ารายงานตัว.../...นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2,3 เลื่อนระดับชั้นปี7030
    ประมวลภาพนักเรียนใหม่/นักเรียนเก่าฝึกเบื้องต้น/เตรียมตัวสู่การฝึกศึกษา ในปีการศึกษา 256213485
    ประมวลภาพ ปฐมนิเทศ,รับรายงานตัว ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย10170
    เปิดหลักสูตรปูพื้นฐาน ปิดเทอมช่วงเดือนเมษายน 628110
    คณะผู้บริหาร-ผู้ปกครอง-นักเรียน ทัศนศึกษาและดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น14976
    งานวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่EEC ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี14607
    ประมวลภาพกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่'62 และ ทำบุญตักบาตร ปีการศึกษา256114443
    ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาภายในดาวทองเกมส์ ครั้งที่6 ปีการศึกษา256110499
    กิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ6682
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ประชุมวางแผนงานและนโยบายการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 256213842
    ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมช่วงปิดเทอม เดือนตุลาคม 256114915
    กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2561 28 กันยายน 256110120
    ดูงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า13632
    พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 และประดับเครื่องหมายชั้นปี17119
    ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (นักศึกษาวิชาทหาร 61)8492
    โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต 1/61 โดยท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์11488
    โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต ภาคเรียนที่ 1/256114596
    กิจกรรมวันแม่ 601844
    พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเครื่องหมาย1851
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายกเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาวทอง5213
    กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ปีการศึกษา 25604622
    กิจกรรมทำบุญตักตรปีใหม่ และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่4569
    กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่4464
    กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 25593634
    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 255912954
    กิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมรับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 25598100
    กิจกรรมปฐมนิเทศ และพัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา 25597797
    ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 25588776
    นักเรียน ม.3 บางส่วนทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4153
    ภาพกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่14306
    ทัศนศึกษา Dream World6420
    ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 25584889
    กิจกรรม Bike for dad4832
    กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 25573472
    การฝึกซ้อมเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน "อัคคีภัย"10176
    การฝึกอบรมค่ายลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 25576901
    ฝึกลักษณะผู้นำ ทางทหาร5569
    เก็บตกเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่586183
    กีฬาสีภายใน"ดาวทองเกมส์ ครั้งที่ 2"11688
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ7440
    รูปกิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน5870
    กิจกรรมพัฒนาจิต 16 พฤษภาคม 25565580
    กิจกรรมชมรมของโรงเรียน5621
 


Main Menu
 
 
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995