Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม


ภาพกิจกรรมโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย จำนวน 68 รายการ
TitleHit
    กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ837
    กิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563405
    กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียน “โครงการนวัตกรรมการผลิตทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564”904
    การทดสอบภาควิชาการ และสมรรถภาพร่างกายใน “โครงการนวัตกรรมการผลิตทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564”1058
    พิธีไหว้ครู พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีและมอบอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบปีการศึกษา 25633441
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค.631437
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.63915
    กิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางดาวทอง - คลองโบด - ห้วยปรือ - ไร่ปอนด์หวาน377
    ทดสอบร่างกาย ตามแบบฝึก 8 สถานี เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับลงสนามสอบ 4 เหล่า360
    เตรียมการล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/25632215
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.632226
    ติดตามการดำเนินการตามมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา2563810
    วันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก ประจำปี 2563 102 ปี การศึกษาเอกชน Private Education,Choice of the Future 15 - 16 ก.พ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา4762
    ประมวลภาพกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่'63 และ ทำบุญตักบาตรปีการศึกษา 25624275
    ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาภายใน "ดาวทองเกมส์ ครั้งที่ 7" ประจำปีการศึกษา 25623122
    กิจกรรมอบรม พัฒนาจิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 7-9 พ.ย.2562 ณ รร.ดาวทองวิทยาลัย5424
    โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง จัดหลักสูตรเข้าค่ายเตรียมความพร้อมปิดเทอมเดือนตุลาคม62 ระหว่างวันที่ 6-20 ต.ค.624106
    กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ประจำปีการศึกษา 25626586
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมเตรียมการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 25622242
    คณะครู-นักเรียน ร่วมภาพรูปแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสซ้อมรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1262
    โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี (วันแม่แห่งชาติ)9999
    จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร."ทำความดีด้วยหัวใจ"783
    คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว7151
    กิจกรรมวันไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร รด.จิตอาสา และ บริจาคโลหิต2170
    พิธีไหว้ครู และ พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 25628125
    นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 เข้ารายงานตัว.../...นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2,3 เลื่อนระดับชั้นปี1818
    ประมวลภาพนักเรียนใหม่/นักเรียนเก่าฝึกเบื้องต้น/เตรียมตัวสู่การฝึกศึกษา ในปีการศึกษา 25623007
    ประมวลภาพ ปฐมนิเทศ,รับรายงานตัว ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย2167
    เปิดหลักสูตรปูพื้นฐาน ปิดเทอมช่วงเดือนเมษายน 621787
    คณะผู้บริหาร-ผู้ปกครอง-นักเรียน ทัศนศึกษาและดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น6625
    งานวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่EEC ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี4112
    ประมวลภาพกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่'62 และ ทำบุญตักบาตร ปีการศึกษา25613076
    ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาภายในดาวทองเกมส์ ครั้งที่6 ปีการศึกษา25612670
    กิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1713
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ประชุมวางแผนงานและนโยบายการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 25624978
    ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมช่วงปิดเทอม เดือนตุลาคม 25614070
    กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2561 28 กันยายน 25612372
    ดูงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า3328
    พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 และประดับเครื่องหมายชั้นปี8559
    ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (นักศึกษาวิชาทหาร 61)2103
    โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต 1/61 โดยท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์2633
    โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต ภาคเรียนที่ 1/25613454
    กิจกรรมวันแม่ 60584
    พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเครื่องหมาย571
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายกเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาวทอง1257
    กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ปีการศึกษา 25601174
    กิจกรรมทำบุญตักตรปีใหม่ และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่1237
    กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่1164
    กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559948
    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 25592766
    กิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมรับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 25592133
    กิจกรรมปฐมนิเทศ และพัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา 25591946
    ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 25582202
    นักเรียน ม.3 บางส่วนทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา1126
    ภาพกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่3644
    ทัศนศึกษา Dream World1595
    ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 25581339
    กิจกรรม Bike for dad1318
    กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557903
    การฝึกซ้อมเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน "อัคคีภัย"2544
    การฝึกอบรมค่ายลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 25572027
    ฝึกลักษณะผู้นำ ทางทหาร1731
    เก็บตกเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่581880
    กีฬาสีภายใน"ดาวทองเกมส์ ครั้งที่ 2"3720
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ2192
    รูปกิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน1945
    กิจกรรมพัฒนาจิต 16 พฤษภาคม 25562111
    กิจกรรมชมรมของโรงเรียน2520
 


Main Menu
 
 
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995