Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม


ภาพกิจกรรมโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย จำนวน 69 รายการ
TitleHit
    กิจกรรม Merry Christmas 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย3813
    กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ11341
    กิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 25635103
    กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียน “โครงการนวัตกรรมการผลิตทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564”11351
    การทดสอบภาควิชาการ และสมรรถภาพร่างกายใน “โครงการนวัตกรรมการผลิตทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564”11307
    พิธีไหว้ครู พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีและมอบอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบปีการศึกษา 256310912
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค.6311262
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.635596
    กิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางดาวทอง - คลองโบด - ห้วยปรือ - ไร่ปอนด์หวาน1956
    ทดสอบร่างกาย ตามแบบฝึก 8 สถานี เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับลงสนามสอบ 4 เหล่า1932
    เตรียมการล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/256311153
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.6310554
    ติดตามการดำเนินการตามมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา25634094
    วันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก ประจำปี 2563 102 ปี การศึกษาเอกชน Private Education,Choice of the Future 15 - 16 ก.พ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา10701
    ประมวลภาพกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่'63 และ ทำบุญตักบาตรปีการศึกษา 256210929
    ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาภายใน "ดาวทองเกมส์ ครั้งที่ 7" ประจำปีการศึกษา 256210999
    กิจกรรมอบรม พัฒนาจิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 7-9 พ.ย.2562 ณ รร.ดาวทองวิทยาลัย10744
    โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง จัดหลักสูตรเข้าค่ายเตรียมความพร้อมปิดเทอมเดือนตุลาคม62 ระหว่างวันที่ 6-20 ต.ค.6210973
    กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ประจำปีการศึกษา 256210701
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมเตรียมการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 25628466
    คณะครู-นักเรียน ร่วมภาพรูปแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสซ้อมรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย4284
    โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี (วันแม่แห่งชาติ)10837
    จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร."ทำความดีด้วยหัวใจ"2373
    คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว10684
    กิจกรรมวันไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร รด.จิตอาสา และ บริจาคโลหิต7907
    พิธีไหว้ครู และ พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 256211025
    นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 เข้ารายงานตัว.../...นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2,3 เลื่อนระดับชั้นปี5603
    ประมวลภาพนักเรียนใหม่/นักเรียนเก่าฝึกเบื้องต้น/เตรียมตัวสู่การฝึกศึกษา ในปีการศึกษา 256210553
    ประมวลภาพ ปฐมนิเทศ,รับรายงานตัว ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย7876
    เปิดหลักสูตรปูพื้นฐาน ปิดเทอมช่วงเดือนเมษายน 626265
    คณะผู้บริหาร-ผู้ปกครอง-นักเรียน ทัศนศึกษาและดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น10660
    งานวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่EEC ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี10823
    ประมวลภาพกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่'62 และ ทำบุญตักบาตร ปีการศึกษา256110930
    ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาภายในดาวทองเกมส์ ครั้งที่6 ปีการศึกษา25618438
    กิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ5395
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ประชุมวางแผนงานและนโยบายการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 256210857
    ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมช่วงปิดเทอม เดือนตุลาคม 256111056
    กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2561 28 กันยายน 25617860
    ดูงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า10806
    พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 และประดับเครื่องหมายชั้นปี10884
    ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (นักศึกษาวิชาทหาร 61)6767
    โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต 1/61 โดยท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์8992
    โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต ภาคเรียนที่ 1/256111084
    กิจกรรมวันแม่ 601494
    พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเครื่องหมาย1533
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายกเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาวทอง4101
    กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ปีการศึกษา 25603691
    กิจกรรมทำบุญตักตรปีใหม่ และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่3657
    กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่3581
    กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 25592856
    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 255910055
    กิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมรับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 25596566
    กิจกรรมปฐมนิเทศ และพัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา 25596230
    ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 25586915
    นักเรียน ม.3 บางส่วนทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3326
    ภาพกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่11039
    ทัศนศึกษา Dream World5109
    ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 25583910
    กิจกรรม Bike for dad3866
    กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 25572752
    การฝึกซ้อมเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน "อัคคีภัย"8051
    การฝึกอบรมค่ายลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 25575607
    ฝึกลักษณะผู้นำ ทางทหาร4566
    เก็บตกเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่585064
    กีฬาสีภายใน"ดาวทองเกมส์ ครั้งที่ 2"9562
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ6029
    รูปกิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน4808
    กิจกรรมพัฒนาจิต 16 พฤษภาคม 25564621
    กิจกรรมชมรมของโรงเรียน4782
 


Main Menu
 
 
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995