Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม


ภาพกิจกรรมโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย จำนวน 68 รายการ
TitleHit
    กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ6537
    กิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 25632477
    กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียน “โครงการนวัตกรรมการผลิตทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564”6190
    การทดสอบภาควิชาการ และสมรรถภาพร่างกายใน “โครงการนวัตกรรมการผลิตทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564”6272
    พิธีไหว้ครู พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีและมอบอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบปีการศึกษา 25639999
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค.636062
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.633038
    กิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางดาวทอง - คลองโบด - ห้วยปรือ - ไร่ปอนด์หวาน1102
    ทดสอบร่างกาย ตามแบบฝึก 8 สถานี เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับลงสนามสอบ 4 เหล่า1097
    เตรียมการล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/25637303
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.636007
    ติดตามการดำเนินการตามมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา25632323
    วันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก ประจำปี 2563 102 ปี การศึกษาเอกชน Private Education,Choice of the Future 15 - 16 ก.พ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา9999
    ประมวลภาพกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่'63 และ ทำบุญตักบาตรปีการศึกษา 25629991
    ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาภายใน "ดาวทองเกมส์ ครั้งที่ 7" ประจำปีการศึกษา 25627515
    กิจกรรมอบรม พัฒนาจิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 7-9 พ.ย.2562 ณ รร.ดาวทองวิทยาลัย9999
    โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง จัดหลักสูตรเข้าค่ายเตรียมความพร้อมปิดเทอมเดือนตุลาคม62 ระหว่างวันที่ 6-20 ต.ค.629549
    กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ประจำปีการศึกษา 25629999
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมเตรียมการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 25624991
    คณะครู-นักเรียน ร่วมภาพรูปแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสซ้อมรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2630
    โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี (วันแม่แห่งชาติ)9999
    จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร."ทำความดีด้วยหัวใจ"1515
    คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว9999
    กิจกรรมวันไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร รด.จิตอาสา และ บริจาคโลหิต4720
    พิธีไหว้ครู และ พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 25629999
    นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 เข้ารายงานตัว.../...นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2,3 เลื่อนระดับชั้นปี3547
    ประมวลภาพนักเรียนใหม่/นักเรียนเก่าฝึกเบื้องต้น/เตรียมตัวสู่การฝึกศึกษา ในปีการศึกษา 25626329
    ประมวลภาพ ปฐมนิเทศ,รับรายงานตัว ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย4710
    เปิดหลักสูตรปูพื้นฐาน ปิดเทอมช่วงเดือนเมษายน 623765
    คณะผู้บริหาร-ผู้ปกครอง-นักเรียน ทัศนศึกษาและดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น9999
    งานวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่EEC ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี8391
    ประมวลภาพกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่'62 และ ทำบุญตักบาตร ปีการศึกษา25617106
    ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาภายในดาวทองเกมส์ ครั้งที่6 ปีการศึกษา25615330
    กิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ3352
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ประชุมวางแผนงานและนโยบายการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 25629999
    ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมช่วงปิดเทอม เดือนตุลาคม 25618299
    กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2561 28 กันยายน 25614754
    ดูงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า6874
    พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 และประดับเครื่องหมายชั้นปี9999
    ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (นักศึกษาวิชาทหาร 61)4227
    โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต 1/61 โดยท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์5449
    โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต ภาคเรียนที่ 1/25616993
    กิจกรรมวันแม่ 60993
    พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเครื่องหมาย1040
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายกเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาวทอง2485
    กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ปีการศึกษา 25602311
    กิจกรรมทำบุญตักตรปีใหม่ และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่2330
    กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่2303
    กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 25591788
    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 25595925
    กิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมรับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 25594176
    กิจกรรมปฐมนิเทศ และพัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา 25593862
    ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 25584283
    นักเรียน ม.3 บางส่วนทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2141
    ภาพกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่7556
    ทัศนศึกษา Dream World3216
    ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 25582497
    กิจกรรม Bike for dad2509
    กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 25571699
    การฝึกซ้อมเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน "อัคคีภัย"4973
    การฝึกอบรมค่ายลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 25573617
    ฝึกลักษณะผู้นำ ทางทหาร3006
    เก็บตกเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่583340
    กีฬาสีภายใน"ดาวทองเกมส์ ครั้งที่ 2"6322
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ3903
    รูปกิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน3239
    กิจกรรมพัฒนาจิต 16 พฤษภาคม 25563294
    กิจกรรมชมรมของโรงเรียน3503
 


Main Menu
 
 
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995