Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม


ภาพกิจกรรมโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย จำนวน 56 รายการ
TitleHit
    วันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก ประจำปี 2563 102 ปี การศึกษาเอกชน Private Education,Choice of the Future 15 - 16 ก.พ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา275
    ประมวลภาพกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่'63 และ ทำบุญตักบาตร ปีการศึกษา2562336
    ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาภายใน "ดาวทองเกมส์ ครั้งที่ 7" ประจำปีการศึกษา 2562289
    กิจกรรมอบรม พัฒนาจิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 7-9 พ.ย.2562 ณ รร.ดาวทองวิทยาลัย1328
    โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง จัดหลักสูตรเข้าค่ายเตรียมความพร้อมปิดเทอมเดือนตุลาคม62 ระหว่างวันที่ 6-20 ต.ค.62974
    กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ประจำปีการศึกษา 25622050
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมเตรียมการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2562680
    คณะครู-นักเรียน ร่วมภาพรูปแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสซ้อมรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย401
    โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี (วันแม่แห่งชาติ)4072
    จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร."ทำความดีด้วยหัวใจ"256
    คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว2046
    กิจกรรมวันไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร รด.จิตอาสา และ บริจาคโลหิต805
    พิธีไหว้ครู และ พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 25622704
    นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 เข้ารายงานตัว.../...นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2,3 เลื่อนระดับชั้นปี516
    ประมวลภาพนักเรียนใหม่/นักเรียนเก่าฝึกเบื้องต้น/เตรียมตัวสู่การฝึกศึกษา ในปีการศึกษา 2562805
    ประมวลภาพ ปฐมนิเทศ,รับรายงานตัว ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย638
    เปิดหลักสูตรปูพื้นฐาน ปิดเทอมช่วงเดือนเมษายน 62481
    คณะผู้บริหาร-ผู้ปกครอง-นักเรียน ทัศนศึกษาและดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น2048
    งานวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่EEC ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี1169
    ประมวลภาพกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่'62 และ ทำบุญตักบาตร ปีการศึกษา25611159
    ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาภายในดาวทองเกมส์ ครั้งที่6 ปีการศึกษา2561954
    กิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ535
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ประชุมวางแผนงานและนโยบายการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 25621461
    ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมช่วงปิดเทอม เดือนตุลาคม 25611215
    กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2561 28 กันยายน 2561744
    ดูงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า1036
    พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 และประดับเครื่องหมายชั้นปี2167
    ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (นักศึกษาวิชาทหาร 61)713
    โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต 1/61 โดยท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์795
    โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต ภาคเรียนที่ 1/25611023
    กิจกรรมวันแม่ 60306
    พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเครื่องหมาย277
    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายกเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาวทอง471
    กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ปีการศึกษา 2560442
    กิจกรรมทำบุญตักตรปีใหม่ และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่480
    กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่487
    กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559432
    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559928
    กิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมรับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2559906
    กิจกรรมปฐมนิเทศ และพัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา 2559743
    ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2558767
    นักเรียน ม.3 บางส่วนทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา494
    ภาพกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่1137
    ทัศนศึกษา Dream World649
    ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2558507
    กิจกรรม Bike for dad506
    กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557447
    การฝึกซ้อมเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน "อัคคีภัย"817
    การฝึกอบรมค่ายลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 25571000
    ฝึกลักษณะผู้นำ ทางทหาร908
    เก็บตกเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่58950
    กีฬาสีภายใน"ดาวทองเกมส์ ครั้งที่ 2"1846
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ972
    รูปกิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน1038
    กิจกรรมพัฒนาจิต 16 พฤษภาคม 25561351
    กิจกรรมชมรมของโรงเรียน1781
 


Main Menu
 
 
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995