Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม

บันทึกเมื่อ :  วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565
ภาพกิจกรรม :  นักเรียนโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมจีน ณ รร.ราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ

 

มีผู้ชมภาพกิจกรรม 0096 แล้ว 993 ราย
ภาพกิจกรรมทั้งหมด 25 ภาพ
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

รายละเอียดกิจกรรม :  นักเรียนโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมจีน ณ รร.ราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ โดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1.นิทรรศการหมากรุกเซี่ยงฉี
2.นิทรรศการพับผีเสื้อ
3.นิทรรศการตัดกระดาษ
4.นิทรรศการซองความสุข
5.นิทรรศการโคมนำโชค
6.นิทรรศการผีเสื้อนำโชค
7.นิทรรศการแพนด้าน้อย
8.นิทรรศการที่คั่นหนังสือ
และการแสดงพิเศษ ละครสั้น การพากษ์เสียง การขับร้องเพลงหมู่ โดยนักเรียนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีนด้วยการฝึกปฏิบัติจริงจากในห้องเรียนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมชมรม ส่งเสริมให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันอย่างรวดเร็ว"
   
      Main Menu
 
 

โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995