Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม

บันทึกเมื่อ :  วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ภาพกิจกรรม :  กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียน “โครงการนวัตกรรมการผลิตทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564”

 

มีผู้ชมภาพกิจกรรม 0088 แล้ว 6782 ราย
ภาพกิจกรรมทั้งหมด 61 ภาพ
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

รายละเอียดกิจกรรม :  วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 11.00 น. โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย จังหวัดนครนายก ได้จัดกิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียน “โครงการนวัตกรรมการผลิตทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564” ที่ผ่านการทดสอบภาควิชาการ สอบสมรรถภาพทางร่างกายและสอบสัมภาษณ์“
   
 


Main Menu
 
 
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995