Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม

บันทึกเมื่อ :  วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ภาพกิจกรรม :  เตรียมการล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563

 

มีผู้ชมภาพกิจกรรม 0080 แล้ว 12398 ราย
ภาพกิจกรรมทั้งหมด 61 ภาพ
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

รายละเอียดกิจกรรม :  รร.ดาวทองวิทยาลัย ได้รับความอนุเคราะห์จาก อบต.พรหมณี เข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และฉีดยุง ความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด เตรียมการล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563 เพิ่มความมั่นใจเรื่องความสะอาดปลอดภัยค่ะ
   
      Main Menu
 
 

โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995