Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม

บันทึกเมื่อ :  วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
ภาพกิจกรรม :  จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร."ทำความดีด้วยหัวใจ"

 

มีผู้ชมภาพกิจกรรม 0064 แล้ว 335 ราย

รายละเอียดกิจกรรม :  วันที่ 1 ส.ค.2562 คณะครู-อาจารย์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนดาวทองวิทยาที่ ที่มีคุณสมบัติตามกำหนด ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "ทำความดีด้วยหัวใจ" ประจำปี 2562 ณ สำนักงานอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
   
 
ภาพทั้งหมดของกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร."ทำความดีด้วยหัวใจ"


Main Menu
 
 
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995