Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม

บันทึกเมื่อ :  วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
ภาพกิจกรรม :  เปิดหลักสูตรปูพื้นฐาน ปิดเทอมช่วงเดือนเมษายน 62

 

มีผู้ชมภาพกิจกรรม 0057 แล้ว 6699 ราย
ภาพกิจกรรมทั้งหมด 20 ภาพ
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

รายละเอียดกิจกรรม :  โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง เปิดหลักสูตรเข้าค่ายปูพื้นฐานช่วงปิดเทอม เดือนเมษายน 62 หลักสูตรปูพื้นฐาน ปิดเทอมช่วงเดือนเมษายน 62 สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนและการฝึก การทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ความมีระเบียบวินัย ความรักความสามัคคี ฯลฯ และสัมผัสบรรยากาศการฝึกอบรมทางทหาร โดยพี่ ๆ ทหาร และ ทัศนศึกษาบริเวณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
   
      Main Menu
 
 

โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995