Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม

บันทึกเมื่อ :  วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ภาพกิจกรรม :  งานวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่EEC ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี

 

มีผู้ชมภาพกิจกรรม 0055 แล้ว 1502 ราย

รายละเอียดกิจกรรม :  วันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่EEC ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมงาน วันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่EEC ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและครูเข้ารับรางวัล "ผู้บริหาร-ครูเอกชนดีเด่นภาคตะวันออก" และนักเรียนเข้ารับรางวัลชนะเลิศด้านต่างๆ
   
 
ภาพทั้งหมดของกิจกรรม งานวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่EEC ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี


Main Menu
 
 
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995