Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม

บันทึกเมื่อ :  วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ภาพกิจกรรม :  กิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 

มีผู้ชมภาพกิจกรรม 0052 แล้ว 669 ราย

รายละเอียดกิจกรรม :  กิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
   
 
ภาพทั้งหมดของกิจกรรม กิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


Main Menu
 
 
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995