Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม

บันทึกเมื่อ :  วันที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561
ภาพกิจกรรม :  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 และประดับเครื่องหมายชั้นปี

 

มีผู้ชมภาพกิจกรรม 0047 แล้ว 12384 ราย
ภาพกิจกรรมทั้งหมด 127 ภาพ
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

รายละเอียดกิจกรรม :  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 และ พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีแก่นักเรียนใหม่ และนักเรียนเลื่อนระดับที่สูงขึ้น
   
      Main Menu
 
 

โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995