Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม

บันทึกเมื่อ :  วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ภาพกิจกรรม :  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (นักศึกษาวิชาทหาร 61)

 

มีผู้ชมภาพกิจกรรม 0046 แล้ว 936 ราย

รายละเอียดกิจกรรม :  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (นักศึกษาวิชาทหาร 61)

นักเรียนระดับชั้น ม.4-6เข้าทดสอบสมรรถภาพ เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ประจำปี 2561และเตรียมรับการฝึกห้วงเดือน กรกฎาคม 2561 นี้
   
 
ภาพทั้งหมดของกิจกรรม ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (นักศึกษาวิชาทหาร 61)


Main Menu
 
 
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995