Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม

บันทึกเมื่อ :  วันที่ ไม่ระบุ เดือน ไม่ระบุ พ.ศ. 2557
ภาพกิจกรรม :  การฝึกซ้อมเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน "อัคคีภัย"

 

มีผู้ชมภาพกิจกรรม 0009 แล้ว 10794 ราย
ภาพกิจกรรมทั้งหมด 26 ภาพ
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

รายละเอียดกิจกรรม :  การฝึกซ้อมเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน "อัคคีภัย"
   
      Main Menu
 
 

โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995