Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม

TitleHit
 โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี (วันแม่แห่งชาติ)9999
 จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร."ทำความดีด้วยหัวใจ"1601
 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว9999
 กิจกรรมวันไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร รด.จิตอาสา และ บริจาคโลหิต5018
 พิธีไหว้ครู และ พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 25629999
 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 เข้ารายงานตัว.../...นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2,3 เลื่อนระดับชั้นปี3753
 ประมวลภาพนักเรียนใหม่/นักเรียนเก่าฝึกเบื้องต้น/เตรียมตัวสู่การฝึกศึกษา ในปีการศึกษา 25626704
 ประมวลภาพ ปฐมนิเทศ,รับรายงานตัว ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย5019
 เปิดหลักสูตรปูพื้นฐาน ปิดเทอมช่วงเดือนเมษายน 624013
 คณะผู้บริหาร-ผู้ปกครอง-นักเรียน ทัศนศึกษาและดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น9999
 

แสดงรายการกิจกรรม จำนวน 68 รายการ แสดงผล 7 หน้า   หน้าละ 10  รายการ
ขณะนี้อยู่หน้าที่  3  คลิ๊กที่หมายเลขหน้า เพื่อไปยังหน้าที่ท่านต้องการ
|  1234567 |

TitleHit
  รูปแบบวิถีใหม่ (New normal) รับอุปกรณ์การเรียนแบบDriveThru440
  Daothong Witthayalai New normal. (Primary)245
  Welcome back to Daothong Witthayalai school, New normal770
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี367
  โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง จัดหลักสูตรเข้าค่ายเตรียมความพร้อมปิดเทอมเดือนตุลาคม62 ระหว่างวันที่ 6-20 ต.ค.62443
  การแสดงยิงปืนฉับพลัน เข้าค่ายติวเข้มเตรียมสอบเดือนมีนาคม 25581627
  การแสดงช่วยตัวประกัน เข้าค่ายติวเข้มเตรียมสอบเดือนมีนาคม 25582067
 

Administrator


Main Menu
 
 
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995