Home     หลักสูตร     สถานที่เรียน - ที่พัก     ครู - บุคคลากร     การสมัครเรียน     ภาพกิจกรรม     แผนที่และการเดินทาง    ติดต่อ - สอบถาม


ภาพกิจกรรมโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย จำนวน 53 รายการ
TitleHit
 กิจกรรมอบรม พัฒนาจิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 7-9 พ.ย.2562 ณ รร.ดาวทองวิทยาลัย611
 โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง จัดหลักสูตรเข้าค่ายเตรียมความพร้อมปิดเทอมเดือนตุลาคม62 ระหว่างวันที่ 6-20 ต.ค.62590
 กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ประจำปีการศึกษา 25621316
 ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมเตรียมการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2562396
 คณะครู-นักเรียน ร่วมภาพรูปแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสซ้อมรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย273
 โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี (วันแม่แห่งชาติ)2507
 จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร."ทำความดีด้วยหัวใจ"194
 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว1313
 กิจกรรมวันไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร รด.จิตอาสา และ บริจาคโลหิต581
 พิธีไหว้ครู และ พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 25621459
 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 เข้ารายงานตัว.../...นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2,3 เลื่อนระดับชั้นปี355
 ประมวลภาพนักเรียนใหม่/นักเรียนเก่าฝึกเบื้องต้น/เตรียมตัวสู่การฝึกศึกษา ในปีการศึกษา 2562510
 ประมวลภาพ ปฐมนิเทศ,รับรายงานตัว ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย448
 เปิดหลักสูตรปูพื้นฐาน ปิดเทอมช่วงเดือนเมษายน 62327
 คณะผู้บริหาร-ผู้ปกครอง-นักเรียน ทัศนศึกษาและดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น1372
 งานวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่EEC ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี751
 ประมวลภาพกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่'62 และ ทำบุญตักบาตร ปีการศึกษา2561824
 ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาภายในดาวทองเกมส์ ครั้งที่6 ปีการศึกษา2561745
 กิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ393
 ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ประชุมวางแผนงานและนโยบายการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562962
 ประมวลภาพกิจกรรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมช่วงปิดเทอม เดือนตุลาคม 2561858
 กิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2561 28 กันยายน 2561528
 ดูงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า769
 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 และประดับเครื่องหมายชั้นปี1390
 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (นักศึกษาวิชาทหาร 61)526
 โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต 1/61 โดยท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์523
 โครงการอบรมทางวินัย และพัฒนาจิต ภาคเรียนที่ 1/2561697
 กิจกรรมวันแม่ 60275
 พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเครื่องหมาย247
 ศึกษาธิการจังหวัดนครนายกเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาวทอง372
 กิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ปีการศึกษา 2560351
 กิจกรรมทำบุญตักตรปีใหม่ และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่393
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่397
 กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559369
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559696
 กิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมรับเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2559763
 กิจกรรมปฐมนิเทศ และพัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา 2559614
 ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2558613
 นักเรียน ม.3 บางส่วนทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา420
 ภาพกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่887
 ทัศนศึกษา Dream World551
 ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2558417
 กิจกรรม Bike for dad411
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557379
 การฝึกซ้อมเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน "อัคคีภัย"645
 การฝึกอบรมค่ายลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2557893
 ฝึกลักษณะผู้นำ ทางทหาร809
 เก็บตกเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่58839
 กีฬาสีภายใน"ดาวทองเกมส์ ครั้งที่ 2"1637
 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ850
 รูปกิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน937
 กิจกรรมพัฒนาจิต 16 พฤษภาคม 25561268
 กิจกรรมชมรมของโรงเรียน1694
 

วีดีโอกิจกรรมโรงเรียนดาวทองวิทยาลัย จำนวน 3 รายการ
TitleHit
    โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนเตรียมนายร้อยดาวทอง จัดหลักสูตรเข้าค่ายเตรียมความพร้อมปิดเทอมเดือนตุลาคม62 ระหว่างวันที่ 6-20 ต.ค.6255
    การแสดงยิงปืนฉับพลัน เข้าค่ายติวเข้มเตรียมสอบเดือนมีนาคม 2558909
    การแสดงช่วยตัวประกัน เข้าค่ายติวเข้มเตรียมสอบเดือนมีนาคม 25581522
 

Administrator


Main Menu
 
 
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก โทร.037-349955-6 โทรสาร.037-34995